Ảnh hoạt động


 

Đội ngũ giảng viên

  • Guitar:

- Thạc sĩ Phạm Hồng Phương

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Guitar  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang là Giảng viên giảng dạy Guitar, Trưởng khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Hình ảnh:

 

 

- Thạc sĩ Nguyễn Nguyệt Cầm

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Guitar Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Guitar tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

 

                              

- Nguyễn Đình Đô

+ Tốt nghiệp: ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hiện đang giảng dạy bộ môn Guitar tại nhà văn hóa quận Hà Đông

+ Hình ảnh:

 

- Lê Huy Anh Sang

+ Tốt nghiệp:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hiện đang công tác tại:

+ Hình ảnh:

 

  • Piano - Keyboard:

- Thạc sĩ Đinh Công Hải

+ Tốt nghiệp: Thạc sỹ  Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Piano: khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Thạc sĩ Lại Thị Phương Thảo

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Piano  tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Piano và Keyboard, Phó trưởng bộ môn Nhạc cụ tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Thạc sĩ Lương Diệu Ánh

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Piano và chuyên ngành Lý luận âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Piano và Keyboard, Phó trưởng bộ môn Nhạc cụ tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Thạc sĩ Mai Linh Chi

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Piano và chuyên ngành Lý luận âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy tại khoa Sư phạm âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Nguyễn Ngọc Anh

+ Tốt nghiệp Chuyên ngành Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Piano và Keyboard tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Thạc sĩ Ngô Thị Việt Anh

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Accordion Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy  Keyboard khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- GV. Trần Quốc Thùy

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Accordion  tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy Keyboard tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

 

- GV. Đặng Thái Sơn

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang công tác tại: khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

- Nguyễn Trọng Duy

+ Tốt nghiệp: Khoa Sư phạm Âm nhạc - ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hiện đang công tác tại:

+ Hình ảnh:

- Nguyễn Bình Minh

+ Tốt nghiệp: Khoa Sư phạm Âm nhạc - ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hiện đang công tác tại:

+ Hình ảnh:

  • Thanh Nhạc

- Thạc sĩ Trần Thị Thảo

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy thanh nhạc và Phó trưởng bộ môn thanh nhạc thuộc khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Hình ảnh:

 

- GV. Hà Thị Lý

+ Tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy bộ môn thanh nhạc tại khoa Tại chức và đào tạo liên kết trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Hình ảnh:

 

 

- GV. Ngô Quốc Khánh

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy bộ môn thanh nhạc tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh:

 

- GV. Đàm Minh Hưng

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

+ Hiện đang giảng dạy bộ môn thanh nhạc tại khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Hình ảnh: