Ảnh hoạt động


 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật (TT&ƯDNT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, được thành lập ngày 27 tháng 11 năm 2007. Trải qua 10 năm xây dựng, trưởng thành cùng với bề dày truyền thống gần 50 năm và sự phát triển ngày càng đi lên vững mạnh của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trung tâm TT&ƯDNT đã khẳng định được năng lực tổ chức, đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, được nhà trường và nhân dân tin tưởng.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm TT&ƯDNT có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực Truyền thông, Thư viện, Ứng dụng các loại hình nghệ thuật vào thực tiễn và Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

Tham mưu, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ như website, phim tài liệu, clip, hình ảnh...; Nắm bắt tin tức thời sự, các vấn đề trong nước và quốc tế có liên quan đến nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường để phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên qua phương tiện thông tin...; Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phục vụ cho công tác của Nhà trường, các công tác tiên quan đến báo chí, truyền hình, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật; Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện; in ấn, phát hành giáo trình, tài liệu của Nhà trường, lưu hành nội bộ; Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và quản lý tài liệu, bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Nhà trường; Tiếp nhận các tài liệu, sách, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị và các dạng tài liệu khác; Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn, biên soạn giáo trình, tài liệu của Trung tâm; Tổ chức đạo diễn, dàn dựng, biểu diễn Nghệ thuật phục vụ các công tác của Nhà trường; Tổ chức các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng các tri thức khoa học Nghệ thuật vào thực tiễn; Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu đúng với Pháp luật và Quy định của Nhà trường.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Đội ngũ cán bộ

- Cán bộ cơ hữu: 17 người trong đó 02 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 05 cử nhân

- Đội ngũ cố vấn, cộng tác giảng dạy: 01 Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, 05 Phó Giáo sư, 01 nghệ sĩ ưu tú, 10 nghệ sĩ… là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghệ thuật.

* Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

1. Th.S Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc

2. TS Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc

3. TS Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc

Bộ phận thông tin, truyền thông, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

1. Th.S Tạ Anh Ngọc - Chuyên viên

2. Th.S Hà Thị Thu Hà - Chuyên viên

3. Th.S Trần Hạnh Nguyên - Chuyên viên

4. Cử nhân Nguyễn Thị Đoan Trang - Chuyên viên

Bộ phận văn phòng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ứng dụng Nghệ thuật

1. Cử nhân Vũ Thị Bích Hồng - Chuyên viên, giảng viên đàn bầu

2. Th.S Phùng Hoàng Việt - Chuyên viên, giảng viên pian

3. Th.S Phạm Thị Thiện - Chuyên viên

4. Th.S Vũ Mạnh Tiệp - Chuyên viên

5. Cử nhân Phan Tuấn Thịnh - Chuyên viên

Bộ phận quản lý, bảo quản phân tiếp nhận các công trình nghiên cứu khoa học và thư viện

1. Th.S Khuất Thị Bích Thủy - Chuyên viên chính

2. Th.S Nguyễn Thị Phương Hồng - Thư viện viên

3. Cử nhân Vũ Thị Phương - Thư viện viên

4. Th.S Trần Thị Tâm - Thư viện viên

5. Cử nhân Nguyễn Thị Lư - Thư viện viên


SỨ MẠNG

Trung tâm TT&ƯDNT có sứ mạng tổ chức, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo nghệ thuật. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hỗ trợ cho công tác đào tạo của nhà trường. Phát triển tài năng, gắn với công tác tổ chức thực hành nghệ thuật cho sinh viên của trường và các đối tượng có nhu cầu…

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trung tâm TT&ƯDNT sẽ trở thành một cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thực hành, ứng dụng và phát triển nghệ thuật chất lượng cao của trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Việt Nam và quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - UY TÍN - NHIỆT TÂM - CHẤT LƯỢNG

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Phát huy tối đa các nguồn lực của Trung tâm, đề cao uy tín, chất lượng trong mọi công tác. Thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển và nâng cao vị thế của Trung tâm. Phục vụ nhân dân với tinh thần nhiệt tâm, hòa đồng, vui vẻ.