Ảnh hoạt động


 

Tin tức

Lớp kỹ năng giao tiếp

07 Tháng Tư 2014.   504 lượt xem
+ Đánh thức tiềm năng và giải phóng cơ thể
+ Kỹ năng giọng nói trong giao tiếp
+ Hình thành phong cách - tính cách trong giao tiếp.
+ Nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp.
+ Nghệ thuật xử lý các tình huống trong giao tiếp.
+ Giao tiếp mở
+ Thực hành tiểu phẩm nhỏ về "diễn xuất" trong nghệ thuật giao tiếp.
+ Hoạt động ngoại khóa
Xem thêm